مراحل توليد

مراحل توليد اسپيس فريم

مراحل تولید اسپیس فریم
الف – لوله هاي اسپيس فريم مرغوب که بر اساس عرف رايج از لوله گوشت 1 مي باشد. اسپيس فريم
اسپيس فريم

ب – برش لوله ها : بر حسب اندازه هاي مورد نياز برش لوله ها صورت ميگيرد.
اسپيس فريم
اسپيس فريم

ج- جوشکاري روي شابلون ويژه : جوشکاري co2 توسط جوشکاران ماهر با دو خط کامل جوشکاري در اين مجموعه صورت مي پذيرد.
اسپيس فريم
اسپيس فريم
اسپيس فريم
اسپيس فريم

د- برش و خم مسوار ها
اسپيس فريم
اسپيس فريم

هـ-جوشکاري مسوارها

و-اسيد شويي و آبکاري

ز- انتقال به انبار

توليد اسپيس فريم,ساخت اسپيس فريم, تولدي داربست نمايشگاهي

ارتباط با ما :

تهران خیابان شریعتی قبل از تقاطع پلیس پلاک 633 واحد 6
تلفن : 6-88475595

payam.baner[at]yahoo.com